Regulamin świadczenia usług sklepu Spidersworld.eu

§ 1
Spidersworld.eu jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Jarosław Pałasz (Gombrowicza 6, 30-699 Kraków). Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie SpiidersWorld.eu

§ 2
SpidersWorld.eu jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać zwierzęta terrarystyczne, zwierzęta pokarmowe oraz akcesoria związane z terrarystyką.

§ 3
1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Spidersworld.eu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4
1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu lub skorzystać z opcji zakupu bez logowania, a następnie wypełnić wskazany stronie formularz.
2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego zwierzęcia lub przedmiotu, wyboru wielkości oraz liczby sztuk i kliknięcie znaku „Dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w Krakowie, w ustalonym wcześniej miejscu i czasie bez dodatkowej opłaty.
4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
6. Przesyłki wysyłane są w poniedziałki.
7. Nie udzielamy gwarancji na to, że ptaszniki dotrą żywe.

 

§ 5
1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym (w szczególności w przypadku zwierząt muszą być odesłane w sposób zapewniający bezpieczne dotarcie do odbiorcy), a Spidersworld.eu zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6
1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Spidersworld.eu, który pokrywa związane z tym koszty.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, SpidersWorld.eu zareklamowany towar odsyła na koszt Użytkownika.
4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, SpidersWorld.eu informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.