Next shipping date: 09.10.2023 - Nächster Versandtermin: 09.10.2023 - Najbliższy termin wysyłki: 09.10.2023